TP Nha Trang

 

Các công trình đã thực hiện tại Nha Trang / Works in Nha Trang
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Thiên Long 514 Kho lạnh(Cold storage)
2 XNĐL Thanh Tân 820.51 Kho lạnh(Cold storage)
3 Kem Hồng Hạnh 174.32 Chế biến thực phẩm
4 XN Khai Thác TS Khánh Hòa 1,570.75 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty Đại Cát 892.36 Kho lạnh(Cold storage)
6 Cty TS Khánh Hòa 129.2 Kho lạnh(Cold storage)
7 Cam Ranh SeaFood 1,267.22 Kho lạnh(Cold storage)
8 Cty Đồ Hộp Khánh Hòa 112.4 Chế biến thực phẩm
9 CS Hồng Phong 369.8 Chế biến thực phẩm
10 Cty Hoàng Hải 1,282.93 Kho lạnh(Cold storage)
11 Cty 207 Bộ Quốc Phòng 5,207.12 Kho lạnh(Cold storage)
12 Cty Fujiura 770.24 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH