TP Phan Thiết

 

Các công trình đã thực hiện tại Phan Thiết / Works in Phan Thiet
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Hải Tiến 672 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Phú Tân 419 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty Phú Hải 2,134.40 Kho lạnh(Cold storage)
4 DNTN Phú Cường 1,193.49 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty Sơn Tuyền 499.92 Kho lạnh(Cold storage)
6 HTX Thu Mua HS Hồng Phát 892.65 Kho lạnh(Cold storage)
7 Cty Thuận Lợi 1,677.59 Kho lạnh(Cold storage)
8 DNTN Thành Thiện 363.36 Kho lạnh(Cold storage)
9 DNTN Kim Hoa 895.32 Kho lạnh(Cold storage)
10 Cty Hải Triều 1,731.00 Kho lạnh(Cold storage)
11 DNTN Thiên Phú 223.40 Kho lạnh(Cold storage)
12 DNTN XN Phú Quý 259.06 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH