Thủ đô Hà Nội

 

Các công trình đã thực hiện tại Hà Nội / Works in Ha Noi
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty XD & PT Nông Thôn 512.32 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Đông Nam Á Phương Bắc 151.76 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty XD Thái Hạ 514.62 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty SX KD Gia Súc Gia Cầm 100.55 Chế biến thực phẩm
5 Cty CB & XNK TS Đại An 189.2 Chế biến thực phẩm
6 Cty Diên An 75.59 Kho lạnh(Cold storage)
7 Cty Hải Lâm 180.09 Kho lạnh(Cold storage)
8 Cty Phương Linh 155.96 Kho lạnh(Cold storage)
9 Cty CP Đầu Tư Lạc Hồng 337.05 Kho lạnh(Cold storage)
10 Cty Đông Dương 348.92 Kho lạnh(Cold storage)
11 Cty ĐL Hà Nội 210.1 Kho lạnh(Cold storage)
12 Cty Suvic 424.26 Kho lạnh(Cold storage)
13 Cty Thành Phát 270.48 Kho lạnh(Cold storage)
14 Cty Oikos 105.77 Kho lạnh(Cold storage)
15 Cty Đài Trang 155.41 Kho lạnh(Cold storage)

Các công trình đã thực hiện tại Nam Định / Works in Nam Dinh
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)

 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH