Tỉnh Cà Mau

 

Các công trình đã thực hiện tại Cà Mau / Works in Ca Mau
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty TS Sông Đốc 516.32 Kho lạnh(Cold storage)
2 DNTN Quang Long 3746.26 Kho lạnh(Cold storage)
3 DNTN Tân Kim Châu 3574.89 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Quốc Nam 231.52 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty TS Cà Mau 4258.32 Kho lạnh(Cold storage)
6 Cty TS Năm Căn 233.52 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH