Tỉnh Đà Nẵng

 

Các công trình đã thực hiện tại Đà Nẵng / Works in Da Nang
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty SEATECCO 5,241.93 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Phước Tiến 428.45 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty Đông An 1,125.36 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Đại Thành 1,158.23 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty TS Bắc Đẩu 725.30 Kho lạnh(Cold storage)
6 Cty XL TS Việt Nam 741.60 Kho lạnh(Cold storage)
7 Cty Hải Thanh 555.47 Kho lạnh(Cold storage)
8 Cty Thạch Thắng 608.94 Kho lạnh(Cold storage)
9 Cty Techbico 516.09 Kho lạnh(Cold storage)
10 Cty Mereetech 470.71 Kho lạnh(Cold storage)
11 Cty CĐL Đà Nẵng 740.03 Kho lạnh(Cold storage)
12 Cty CĐL Hoàng Trí 409.09 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH