Tỉnh Đồng Nai

 

Các công trình đã thực hiện tại Đồng Nai / Works in Dong Nai
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Dong Sung 171 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Đô Thành 788.96 Phòng sạch(Clean room)
3 Cty Đại Liên 689.32 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Sonadezi 1115.82 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty Quỳnh Anh 287.4 Kho lạnh(Cold storage)
6 Cty Sovi 325.69 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH