Tỉnh Hà Tây

 

Các công trình đã thực hiện tại Hà Tây / Works in Ha Tay
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Anh Thủy (Hà Tây) 6,077.97 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Beverly Hà Tây 192 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty Thủy Hưng 327.11 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty CP XK Thực Phẩm (Foodex JSC) 1,456.14 Chế biến thực phẩm
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH