Tỉnh Hải Phòng

Các công trình đã thực hiện tại Hải Phòng / Works in Hai Phong
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Quang Thắng                   4,487.90 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Tân Hải                     568.58 Kho lạnh(Cold storage)
3 HTX TM Điện Biên                     198.75 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty ĐL Hải Phòng                     356.21 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty SXDVTM Hải Phòng                     479.32 Chế biến thực phẩm
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH