Tỉnh Kiên Giang

 

Các công trình đã thực hiện tại Kiên Giang / Works in Kien Giang
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Hoàng Gia 252.52 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Trang Ngọc Phát 57.94 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty Tàu Cao Tốc Superdong 212.09 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Hải Châu 312 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH