Tỉnh Nam Định

 

Các công trình đã thực hiện tại Nam Định / Works in Nam Dinh
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Nam Đinh 3,292.00 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty May Sông Hồng 4,464.73 Nhà công nghiệp(Manufacturer)
3 Cty Phúc Trường 649.17 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Quang Dũng 511.38 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty Thịnh Long 414.1072 Kho lạnh(Cold storage)

 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH