Tỉnh Nghệ An

Các công trình đã thực hiện tại Nghệ An / Works in Nghe An
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
CS Kem Bạch Đằng 149.43 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty XD & TM Miền Trung 5,110.62 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty XD Trường Sơn 101.16 Kho lạnh(Cold storage)
4 Cty Thái Hòa 356.42 Kho lạnh(Cold storage)
5 DNTN Hải Sản 762.85 Kho lạnh(Cold storage)
6 HTX Vạn Lộc 456.21 Kho lạnh(Cold storage)
7 Kho lạnh Cửa Lò - Nghệ An 3256.89 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH