Tỉnh Thanh Hóa

Các công trình đã thực hiện tại Thanh Hóa / Works in Thanh Hoa
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Tàu Thuyền Thanh Hóa 565.3 Kho lạnh(Cold storage)
2 Cty Phước Thịnh 606.35 Kho lạnh(Cold storage)
3 Bamboo Industries 219.22 Phòng sạch(clean room)
4 Cty Phúc Tuyết 361.79 Kho lạnh(Cold storage)
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH