Tỉnh Tiền Giang

 

Các công trình đã thực hiện tại Tiền Giang / Works in Tien Giang
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hạng Mục(Article)
1
Cty Minh Phú 658.19 Kho lạnh(Cold storage)
2 DNTN Chí Công Thành 2782.92 Kho lạnh(Cold storage)
3 Cty Chánh Vượng 352.74 Kho lạnh(Cold storage)
4 DNTN Hoàng Vân 231.05 Kho lạnh(Cold storage)
5 Cty Thương nghiệp TH Tiền Giang 216 Chế biến thực phẩm
6 Cty Long Tiến 208.9 Kho lạnh(Cold storage)
7 Cty Rau Quả Tiền Giang 654.32 Chế biến thực phẩm
8 Kho lương thực 859.326 Chế biến thực phẩm
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH