Tấm Cách Nhiệt 6M Cửa Công Nghiệp

Cửa Cuốn

Nhập của MTH xuất xứ Italia :

  • Chắn gió và nước hoàn hảo ( hơn 450 N/sqm ) .

  • Dễ dàng quản lý đóng và mở cửa .

  • Tiêu trừ rung lắc khi gặp gió mạnh .

  • Hoạt động nhẹ nhàng .

  • Màu sắc tao nhả có thể lựa chọn .

  • Thiết bị an toàn phòng chống tai nạn .

 alt

1.  Pusher                                                                         10.  Lock
2.  Raising drum                                                               11.  Handle
3.  Balancing spring                                                        12.  Profile base
4.  Loading flange                                                            13.  Roller slide
5.  Suspended guide rail support bracket                   14.  Roller support bracket
6.  Spring support bracket                                             15.  Central joint
7.  Upper profile                                                              16.  Parachute
8.  Horizontal/vertical guide rail                                    17.  Plexiglass porthole       

9.  Hinge                                                                           18.  Isolating panel


alt  alt

alt  alt

 

GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH