Tấm Cách Nhiệt 6M Cửa Công Nghiệp

Cửa Phòng Sạch

CHI TIẾT KỸ THUẬT :

  • Kích thước theo yêu cầu .

  • Chiều dầy 40mm .

  • Khung tole sơn tĩnh điện .

  • Cánh bọc tole sơn tĩnh điện có kính hoặc không có kính .

  • Bản lề lá inox .

  • Cách nhiệt bằng PU tỉ trọng ±40 kg/m3 hoặc EPS có tỉ trọng mốp từ 22 ÷ 30 kg/m3

alt  alt

alt  alt

alt  alt

 

GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH