Dịch Vụ

1. Tư Vấn Thiết Kế

2. Lắp Ráp Kho Lạnh

3. Di Dời Kho Lạnh

4. Sửa Chữa Kho Lạnh

5. Cung Cấp Phụ Kiện Ráp Kho ( Nhôm bo góc , Keo Khô, Keo Ướt chuyên dụng, Phụ Kiện Cửa )

 

GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH