Tấm Cách Nhiệt 6M Cửa Công Nghiệp

Phụ kiện cửa

alt    alt 

              Bản lề inox                                         Bản lề lá     

alt    alt

                Bản lề nâng                                    Bản lề nhựa

alt  alt

           Thanh treo nhựa                                Joang tủ lạnh

alt    alt 

              Joang U              Khóa chống nhốt người bằng nhựa

alt  alt

            Ổ khóa nhựa                                  Ổ khóa tay gạt  

alt   alt

Khóa chống nhốt người inox                  Ổ khóa tay nắm

alt   alt 

        Thanh kéo inox                                 Tay bẩy ngoài inox  

                                                      alt

                                        Tay bẩy trong inox

 

GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH