Phun Foam

Các Công Trình Tiêu Biểu
No Công Trình(Works) Sản Lượng(Capacity) m² Hình Ảnh(Image)
1
CTy Hoàng Hải
1,282.93 alt
2 CTy Hưng Vượng
5,309.00 alt
3

DNTN Phong Phú


312.00 alt
4 CTy Pu Fong
1,574.36 alt
5 CTy Kajama
1,135.03 alt
6 CTy Sông Gianh
743.09 alt
 
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám Đốc

0903 900 255

(08) 2248 0428

Kinh Doanh

0903 603 283

skype   Hổ trợ tư vấn

yahoo   Hổ trợ tư vấn 1

yahoo   Hổ trợ tư vấn

 

 

 


GIẢI THƯỞNG

 

CÔNG TRÌNH Ở CÁC TỈNH