Tấm Cách Nhiệt 6M Vật Liệu Cách Nhiệt

Vật liệu cách nhiệt

   I.Cách Nhiệt Nóng

  • Ứng Dụng : Phòng sấy;  Phòng hấp;  Phòng máy;  Phòng cách âm  …
  • Vật Liệu : Rockwool Panel,  PU Panel, Spray Foam, Cimenboard Panel

Rock Wool Panel

Polyurethane

Ximenboard Panel

 alt

 alt

 alt

  Độ dày  : 50, 75, 100 mm

Độ dày  :50, 80, 100  mm

Độ dày  : 50, 75, 100 mm

  Tỷ Trọng : 80 – 120 Kg/M3

Tỷ Trọng : 40 – 60 Kg/M3

Tỷ Trọng : 14 – 18 Kg/M3

  Cách nhiệt : 100 – 500 0C

Cách nhiệt : -600C => 100 0C

Cách nhiệt : 00C => 150 0C

  Cách Âm : có

Cách Âm : có

Cách Âm : có

  Dẫn cháy : không

Dẫn cháy : B3, B2(không cháy)

Dẫn cháy : không

II.Cách Nhiệt Lạnh

  •    Ứng Dụng : Kho Lạnh,Kho Trữ  Dông,  Kho  Cấp Đông,  Kho Mát , Bồn chứa nước lạnh,        Phun Tàu, Bọc Ống  …

  •    Vật Liệu : PU Panel, Spray Foam,  XPS Panel, EPS Panel

Spray Foam

XPS Panel

EPS Panel

 alt

 alt

 alt

Độ dày  :50, 80, 100,120,150 mm

Độ dày  :50, 80, 100,120,150 mm

Độ dày  : 50, 75, 100, 120, 150, 175, 200 mm

Tỷ Trọng : 32 – 35 Kg/M3

Tỷ Trọng : 30 – 40 Kg/M3

Tỷ Trọng : 14 – 30 Kg/M3

Cách nhiệt : -400C => 100 0C

Cách nhiệt : -200C => 80 0C

Cách nhiệt : -200C => 80 0C

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Dẫn cháy : B3, B2(không cháy)

Dẫn cháy : có

Dẫn cháy : có / không (non fire EPS)

                 III.Phòng sạch

  •       Ứng Dụng :  Phòng y tế, Sản Xuất Dược Phẩm, Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử, Sản Xuất Thiết Bị, Sản Xuất & Chế Biến Thực Phẩm …
  •       Vật Liệu : PU Panel, XPS Panel, EPS Panel, Composite Panel

Polyurethane

XPS Panel

EPS Panel

 alt

 alt

   alt

Độ dày  :50, 80, 100  mm

Độ dày  :50, 80, 100 mm

Độ dày  : 50, 75, 100 mm

Tỷ Trọng : 40 – 60 Kg/M3

Tỷ Trọng : 30 – 40 Kg/M3

Tỷ Trọng : 14 – 30 Kg/M3

Cách nhiệt : -600C => 100 0C

Cách nhiệt : -200C => 80 0C

Cách nhiệt : -200C => 80 0C

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Dẫn cháy : B3, B2(không cháy)

Dẫn cháy : có

Dẫn cháy : không (non fire EPS)

 IV.Nhà Công Nghiệp & Nhà Dân Dụng

  •       Ứng Dụng :  Nhà Xưởng , Văn Phòng , Nhà Ghép, Nhà Nổi, Nhà Cơi Tầng …
  •       Vật Liệu : PU Panel,  EPS Panel, Ximenboard  Panel

Polyurethane

EPS Panel

Ximenboard Panel

 alt

 alt

 alt

Độ dày  :50, 80, 100  mm

Độ dày  : 50, 75, 100 mm

Độ dày  : 50, 75, 100 mm

Tỷ Trọng : 40 – 60 Kg/M3

Tỷ Trọng : 14 – 30 Kg/M3

Tỷ Trọng : 14 – 18 Kg/M3

Cách nhiệt : -600C => 100 0C

Cách nhiệt : -200C => 80 0C

Cách nhiệt : 00C => 150 0C

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Cách Âm : có

Dẫn cháy : B3, B2(không cháy)

Dẫn cháy : không (non fire EPS)

Dẫn cháy : không

 

 

AWARDS

 

OUR WORKS