Sự khác biệt của sản phẩm 6M với các đơn vị khác

 

1. Sử dụng tole BlueScope cao cấp

2. Tỷ trọng foam từ 42-45 kg/m3

3. Có khóa Camlock nhựa

4. Vật liệu chậm cháy B3 hoặc B2