CP Group - Chương Mỹ

CP Group - Chương Mỹ

CP Group - Chương Mỹ

- Sản phẩm: Xưởng chế biến thức ăn

- Diện tích: 16,000 m2

YAMATO CO. – KHÁNH HÒA

YAMATO CO. – KHÁNH HÒA

YAMATO CO. – KHÁNH HÒA
- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 11,800 m2

 

MINISTRY OF DEFENCE – NHA TRANG

MINISTRY OF DEFENCE – NHA TRANG

MINISTRY OF DEFENCE – NHA TRANG
- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 11,500 m2

 

P.U.F.O.N.G  CO. – ĐÀ NẴNG

P.U.F.O.N.G CO. – ĐÀ NẴNG

P.U.F.O.N.G  CO. – ĐÀ NẴNG

- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 3,500 m2

SÔNG GIANH CO. – QUẢNG BÌNH

SÔNG GIANH CO. – QUẢNG BÌNH

SÔNG GIANH CO. – QUẢNG BÌNH
- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 5,500 m2
 

Cty. JUPITER - BINH DƯƠNG

Cty. JUPITER - BINH DƯƠNG

Cty. JUPITER - BINH DƯƠNG
- Sản phẩm: Xưởng sản xuất xúc xích

- Diện tích: 16,500 m2