Cty. AN LẠC

Cty. AN LẠC

Cty. AN LẠC

- Sản phẩm: Kho Lạnh
- Diện tích : 17,590 m2

HÙNG VƯƠNG CO.

HÙNG VƯƠNG CO.

HÙNG VƯƠNG CO. 
- Sản phẩm: Nhà Công Nghiệp/ Kho Lạnh

- Diện tích: 8,500 m2

Cty.KINH DO – Bình Dương (VSIP I)

Cty.KINH DO – Bình Dương (VSIP I)

Cty.KINH DO – Bình Dương (VSIP I)
- Diện tích : 7,900 m2
- Sản phẩm: Nhà máy chế biến thực phẩm

 

Cty. PHÁT TÀI (TÂY NINH)

Cty. PHÁT TÀI (TÂY NINH)

Cty. PHÁT TÀI (TÂY NINH)

- Sản phẩm: Kho lạnh dùng cho xưởng chế biến thực phẩm

-Diện tích: 3,200 m2

Cty. VINAMIT – Bình Dương

Cty. VINAMIT – Bình Dương

Cty. VINAMIT – Bình Dương

- Sản phẩm: Kho lạnh dùng cho xưởng chế biến thực phẩm

- Diện tích : 2,800 m2

XƯỞNG MAY SÔNG HỒNG

XƯỞNG MAY SÔNG HỒNG

XƯỞNG MAY SÔNG HỒNG
- Sản phẩm: Nhà công nghiệp – Dệt may

- Diện tích: 12,000 m2