Cty. JUPITER - BINH DƯƠNG
- Sản phẩm: Xưởng sản xuất xúc xích

- Diện tích : 16,500 m2