Lưu ý các hiện tượng hay xảy ra với kho lạnh và phương án xử lý

Trong quá trình hoạt động, kho lạnh sẽ xuất hiện một số hiện tượng, do đó cần phải lưu ý các hiện tượng này và giải quyết xử lý theo từng tình huống. Trong quá trình hoạt động, kho lạnh sẽ xuất hiện một số hiện tượng, do đó cần phải lưu ý các hiện…

Nguyên nhân hiện tượng đóng băng trong kho lạnh và cách khắc phục

Kho lạnh là loại hình lưu trữ hiệu quả trong việc bảo quản những loại thực phẩm, dược phẩm, nông sản… với thời gian dài mà ít ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. Vì vậy nó cần được thiết kế tối ưu để tránh sự cố để đảm bảo an toàn, tiết kiệm khi…