MINISTRY OF DEFENCE – NHA TRANG
- Sản phẩm: Kho Lạnh

- Diện tích : 11,500 m2