Kho cấp đông -40 độ

Liên hệ

Chúng tôi chuyên cung cấp kho bảo quản và thi công kho cấp đông nhiệt độ từ -18 đến -40 độ C. Bao gồm:

– Kho chuyên cấp đông bảo quản thực phẩm tươi sống, nhiệt độ sử dụng là -18 đến -22 độ C.

– Kho chuyên bảo quản thực phẩm lạnh cho siêu thị, nhiệt độ sử dụng là -18 đến -22 độ C.

– Kho chuyên cấp đông gió nhiệt độ sử dụng là -30 tới -40 độ C.

– Kho lạnh bảo quản rau củ,kho bảo quản kho lạnh bảo quản đá viên, kho lạnh bảo quản thủy sản

Danh mục: